Oudercommisie

Kinderdagverblijf De Sterretjes heeft een actieve oudercommissie. De oudercommissie geeft advies aan het bestuur van De Sterretjes en praat mee met over het beleid voor het opvangverblijf. De taken en rechten van de oudercommissie zijn, net als die van bijvoorbeeld een ondernemingsraad, wettelijk vastgelegd. De oudercommissie is een raad van en voor ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van de opvang van De Sterretjes.