Privacy

Privacy en inzage gegevens

Het Spectrum, waartoe Kinderdagverblijf De Sterretjes behoort, legt verschillende gegevens vast van de kinderen op het kinderdagverblijf.
Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hanteren de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In een privacy reglement is aangegeven hoe Het Spectrum met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.

Voor klanten, bewoners en gasten

U kunt de folder Bescherming van uw persoonsgegevens opvragen via info@hetspectrum.nl.